SBĚRNÉ NÁDRŽE


Sběrné nádrže slouží pro skladování nebo zachycování vody (pitné, užitkové, dešťové, odpadní...). Nabízíme nádrže polyetylenové (nadzemní, podzemní), pozinkované, nerezové.
Nádrže dodáváme i jako přečerpávací stanice s čerpadly z celého našeho sortimentu:
Přečerpávací stanice